Sezamie, otwórz się!

Majowe wyzwanie WeDo

Otwieramy co jest zamknięte. Co chcielibyście otworzyć? Drzwi? Zamek? Kufer ze skarbami? Czy potrzebujecie czegoś specjalnego aby otworzyć drzwi lub wrota?

Zbudujcie autonomiczny mechanizm, który coś otwiera.

Rozpoczęcie: 01.05.2019

Zakończenie: 31.05.2019

Zasady: Możecie wykorzystywać czujniki i silniki tylko z zestawów WeDo 1.0 i WeDo 2.0. Jeśli potrzebujecie, możecie użyć więcej niż jednego zestawu WeDo oraz innych, nie-LEGO materiałów.